Aktuellt

Foto: T. Westberg
Årets Hugo Valentin-föreläsning: torsdag 26 februari kl 17.

Antologin från antiziganism-konferensen klar. Mer

NAMIS Nyhetsbrev 1/2015

Dieter Pohl 2015 års Hugo Valentin-föreläsare

Till kalendariet >>

Master i Förintelsen och folkmordsstudier

Foto: M. Wallerstedt

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Besök våra Master Class-sidor

Övrig utbildning

Foto: T. Westberg

Fristående kurser

  Följ mig på twitter

  Hugo Valentin-föreläsningen 2015: Professor Dieter Pohl

  Hugo Valentin-centrum har glädjen att meddela att historikern Dieter Pohl vid Institut für Geschichte, Klagenfurts universitet, blir 2015 års Hugo Valentin-föreläsare. Pohl kommer att föreläsa under rubriken “The New Empires of Violence 1930–1950”. Föreläsningen kommer att äga rum i Universitetshuset torsdagen den 26 februari kl. 17:00.
   

  Dieter Pohl är ett framträdande namn inom europeisk samtidshistoria inte minst för sina arbeten om Nazitysklands och den tyska krigsmaktens organisation, metoder och förbrytelser i Östeuropa och Sovjetunionen under andra världskriget. Med sin studie från 2008, Die Herrschaft der Wehrmacht. Militärverwaltung und Bevölkerung in den besetzten Gebieten der Sowjetunion 1941–1944 (ny utg. 2011), lämnade Pohl ett väsentligt bidrag till förståelsen av karaktären och omfattningen av Wehrmachts delaktighet i förbrytelserna på östfronten, i det skeende som Pohl beskrivit som ”den mest brutala militära ockupationsadministrationen i historien fram till dess”.
  Prof. Dieter Pohl

  Detta i kontrast till den fr.a. i Västtyskland länge spridda föreställningen att det endast var den civila, nazityska, administrationen som var skyldig till brotten. Pohl disputerade 1995 på avhandlingen Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944 och har bl.a. även skrivit (med Frank Bajohr) om Förintelsen som ”öppen hemlighet” både inom och utom Tyskland under kriget. Därutöver har han publicerat ytterligare ett ansenligt antal vetenskapliga artiklar och böcker inom samma område i en vidare bemärkelse. På senare tid har Pohl även intresserat sig för 1900-talets massvåld i ett globalt perspektiv, och vid föreläsningen i Uppsala den 25 februari kommer han att tala över ämnet ”The New Empires of Violence 1930–1950: Global Perspectives on the Decades of Mass Violence”. Alla är välkomna.

  Pohl är professor i samtidshistoria vid Alpen-Adria-universitetet i Klagenfurt, Österrike.

  Välkommen till Hugo Valentin-centrum

  Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  Läs mer

  För mer information kontakta

  Prefekt/motsv:

  Stf. föreståndare:

  Kursadministration:

  Ekonomiadministration:

  Personaladministration:

  Hugo Valentin-föreläsningen

  Hugo Valentin-centrum har glädjen att meddela att historikern Dieter Pohl vid Institut für Geschichte, Klagenfurts universitet, blir 2015 års Hugo Valentin-föreläsare. Pohl kommer att föreläsa under rubriken “The New Empires of Violence 1930–1950”. Föreläsningen kommer att äga rum i Universitetshuset torsdagen den 26 februari kl. 17:00.
   

  Dieter Pohl är ett framträdande namn inom europeisk samtidshistoria inte minst för sina arbeten om Nazitysklands och den tyska krigsmaktens organisation, metoder och förbrytelser i Östeuropa och Sovjetunionen under andra världskriget. Med sin studie från 2008, Die Herrschaft der Wehrmacht. Militärverwaltung und Bevölkerung in den besetzten Gebieten der Sowjetunion 1941–1944 (ny utg. 2011), lämnade Pohl ett väsentligt bidrag till förståelsen av karaktären och omfattningen av Wehrmachts delaktighet i förbrytelserna på östfronten, i det skeende som Pohl beskrivit som ”den mest brutala militära ockupationsadministrationen i historien fram till dess”.
  Prof. Dieter Pohl

  Detta i kontrast till den fr.a. i Västtyskland länge spridda föreställningen att det endast var den civila, nazityska, administrationen som var skyldig till brotten. Pohl disputerade 1995 på avhandlingen Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944 och har bl.a. även skrivit (med Frank Bajohr) om Förintelsen som ”öppen hemlighet” både inom och utom Tyskland under kriget. Därutöver har han publicerat ytterligare ett ansenligt antal vetenskapliga artiklar och böcker inom samma område i en vidare bemärkelse. På senare tid har Pohl även intresserat sig för 1900-talets massvåld i ett globalt perspektiv, och vid föreläsningen i Uppsala den 25 februari kommer han att tala över ämnet ”The New Empires of Violence 1930–1950: Global Perspectives on the Decades of Mass Violence”. Alla är välkomna.

  Pohl är professor i samtidshistoria vid Alpen-Adria-universitetet i Klagenfurt, Österrike.