Master i Förintelsen och folkmord

Foto: M. Wallerstedt

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Besök våra Master Class-sidor

Övrig utbildning

Foto: T. Westberg

Fristående kurser

  Följ mig på twitter

  Aldrig mer Auschwitz! Avhandling om museets tillkomst och historia efter kriget

  2015-01-19

  Imke Hansens avhandling om Auschwitzmuseets tillkomst och "vardagshistoria" under efterkrigstiden har utkommit i tryckt form. Hansen är verksam som forskare och lärare vid Hugo Valentin-centrum.
   

  ”Nie wieder Auschwitz!”
  Die Entstehung eines Symbols und der Alltag einer Gedenkstätte 1945-1955 (Göttingen: Wallstein).

  Auschwitz är efter sjuttio år på samma gång ett välkänt minnesmärke över nazismens brott och synonymen för folkmord och Förintelsen i stort. Under den närmaste efterkrigstiden var det framför allt det polska samhället som intresserade sig för lägret som sådant. Redan då konkurrerade skilda idéer om utformningen och användningen av platsen. Dess historiska, politiska, religiösa och kulturella kategorisering har varit föremål för kontroverser alltsedan dess.

  Imke Hansens avhandling skildrar historien om minnesmärket och symbolen Auschwitz–Birkenau som vardagshistoria och lokal historia under det första decenniet efter kriget. I fokus står erfarenheterna och ställningstagandena hos de aktörer som tog direkt del i utformningen av platsen. Det är deras handlingar som har skapat de bilder och betydelser som ligger till grund för våra sätt att uppfatta Auschwitz-Birkenau i dag.

  Avhandlingen belönades med Prix Fondation Auschwitz år 2014.

  Fler nyheter från HVC

  Aldrig mer Auschwitz! Avhandling om museets tillkomst och historia efter kriget

  Imke Hansens avhandling om Auschwitzmuseets tillkomst och "vardagshistoria" under efterkrigstiden har utkommit i tryckt form. Hansen är verksam som forskare och lärare vid Hugo Valentin-centrum.   ...

  2015 års Hugo Valentin-föreläsare blir professor Dieter Pohl, Klagenfurt

  Hugo Valentin-centrum har glädjen att meddela att historikern Dieter Pohl vid Institut für Geschichte, Klagenfurts universitet, blir 2015 års Hugo Valentin-föreläsare. Pohl kommer att föreläsa under rubriken “The New Empires of Violence 1930–1950”. Föreläsningen kommer att äga rum i Universitetshuset torsdagen den 26 februari kl. 17:00. ...

  Assimilation bortom staten. Treårigt Riksbanksprojekt om Tibets språkminoriteter beviljat till Gerald Roche

  Fil.dr Gerald Roche har beviljats anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Assimilation bortom staten: Dubbel exponering för Tibets språkliga minoriteter. ...

  HVC medarrangör till seminarium om resandefolkets historia och kultur

  Ett heldagsseminarium om resandefolkets historia och kultur anordnas av Svenska kyrkan i Uppsala den 25 november 2014. ...

  Konsten att komponera en bild: kunskapsproduktion i konflikter och fredsbyggande

  Hugo Valentin-centrum arrangerade 2–3 juni workshopen ”The Art of Composing the Picture: Knowledge Production in Conflict and Peacebuilding Interventions”. Konferensens syfte var att skapa en plattform för en internationell forskargrupp som kan presentera och diskutera pågående forskning i ämnet. ...

  Gå till RSS

  Välkommen till Hugo Valentin-centrum

  Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  Läs mer

  För mer information kontakta

  Prefekt/motsv:

  Stf. föreståndare:

  Kursadministration:

  Ekonomiadministration:

  Personaladministration:

  2014-03-28

  Den 25 mars presenterade regeringen sin vitbok om svenska statens övergrepp mot romer och resande under 1900-talet. Däremot har regeringen hittills avvisat en oberoende parlamentarisk sanningskommission, som var rekommendationen från Delegationen för romska frågor och som dessutom har förespråkats av bland andra historikern Jan Selling, forskare vid Hugo Valentin-centrum.

  Selling är författare till studien Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (2013), som intar ett långt historiskt perspektiv, men som också analyserar processen som ledde fram till beslutet om vitbok. Han har dessutom författat två av de underlagsrapporter som arbetet med Vitboken har haft tillgång till för att ge de insamlade vittnesmålen sammanhang. Selling är koordinator för Forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (Rorhin), vid HVC, och ansvarade för den internationella konferensen om antiziganism i olika länder i Europa som HVC arrangerade vid Uppsala universitet i höstas.


  Fil.dr Jan Selling

  Som kommentar till Vitboken framhåller Selling i intervjuer i SvD (26/3) och Sveriges Radio (25/3) att Vitbokens presentation av vittnesmål från de som har drabbats av antiziganism är viktig, men att en samlad oberoende granskning av de instanser som har kränkt romer in i våra dagar återstår. Enligt Selling måste uppgörelsen med det förflutna innefatta någon form av materiell gottgörelse, exempelvis i form av ett statligt finansierat museum för romer och resande och en kulturfond, vilket är vad som har inrättats i Norge.

  Forskarnätverket Rorhin dryftade frågan om en sanningskommission vid ett möte i januari i år, där ordföranden för den norska granskningskommissionen deltog och delade med sig av erfarenheter. Mötet utmynnade i slutsatser om vikten av oberoende granskning, vilket kan ske både i form av en kommission och genom den fria forskningen. Medlemmarna i nätverket beslutade där att yrka på riktade statliga forskningsinsatser för forskning om romer och resande samt antiziganism. Nätverket understryker betydelsen av att romer och resande involveras i forskningsprocesser som rör dem. 

   

  Länkar:

  ”Historiker kritisk till vitbok om romer” – Sveriges Radio 25/3

  ”Det man gör upp med i vitboken fortsätter i dag” – SvD 26/3

  ”Vitbok om statens förhållande till romer och resande bör följas av sanningskommission” – Uppsala universitets pressmeddelande efter Rorhins möte i januari.

  Forskarnätverket Rorhin

  Forskningspubliceringar

  Senast registrerade

  • Deland, M. (2014). Schwedischer Antifasommer. Was gegen Neonazis nützt, verfängt bei Rechtspopulisten nicht unbedingt. Analyse & Kritik. Zeitung für linke Debatte und Praxis . Mer information
  • Dogan, R. (2014). Different Cultural Understandings of Honor That Inspire Killing: An Inquiry Into the Defendant's Perspective. Homicide Studies, 18(4): 363-388 DOI Mer information
  • Dogan, R. (2014). The Profiles of Victims, Perpetrators, and Unfounded Beliefs in Honor Killings in Turkey. Homicide Studies, 18(4): 389-416 DOI Mer information
  • Deland, M. (2014). Gemenskap och livskvalitet. I Ann Pålsson (red.) Stockholms byggnadskultur . Mer information
  • Deland, M., Minkenberg, M., Mays, C. (2014). Introduction. I Mats Deland, Michael Minkenberg and Christin Mays (red.) In the Tracks of Breivik, . 9-18 Mer information
  • Deland, M., Minkenberg, M., Mays, C. (2014). In the Tracks of Breivik: Far Right Networks in Northern and Eastern Europe. Mer information
  • Frändén, M. (2014). "Share a Coke with Geir": Varför är det så stora skillnader mellan svenskt och norskt förnamnsskick?. Studia Anthroponymica Scandinavica, . 61-98 Mer information
  • Frändén, M. (2014). Nittio och ett år av namninvandring: Något om Sveriges invandrade efternamn. Studia Anthroponymica Scandinavica, . 31-41 Mer information
  • Kostic, R. (2014). Transnational think tanks: foot soldiers in the battlefield of ideas?: Examining the role of the ICG in Bosnia and Herzegovina, 2000-01. Third World Quarterly, London: Taylor & Francis Group. 35(4): 634-65 DOI Mer information
  • Gärdebo, J., Öhman, M., Maruyama, H. (2014). Re: Mindings: Co-Constituting Indigenous, Academic, Artistic Knowledges. Mer information
  • Deland, M. (2014). De intellektuella bakom Sverigedemokraternas ideologi. I Madeleine Axelsson och Kristian Borg (red.) Sverigedemokraternas svarta bok, . 145-170 Mer information
  • Bruchfeld, S. (2014). "Sometimes I just don't want to go on...": Navigating Personal and Collective Time and Space in Researching and Remembering Genocides. I Ivana Maček (red.) Engaging Violence London: Routledge. Mer information
  • Roche, G. (2014). Flows and Frontiers: Landscape and Cultural Dynamics on the Northeast Tibetan Plateau. Asia Pacific Journal of Anthropology, 15(1): 1-25 DOI Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Judiska invandrare i Sverige under första världskriget: Fyra fallstudier. I Carl Henrik Carlsson (red.) Första världskriget i svenska arkiv. Stockholm: Riksarkivet. Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Judemissionärer och proselyter. Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening Stockholm: Judiska museet. Accepted. Mer information