Vårt uppdrag

Hugo Valentin centrum är en tvärvetenskaplig enhet med huvudsaklig inriktning på studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier.