Master i Förintelsen och folkmordsstudier

Foto: M. Wallerstedt

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Besök våra Master Class-sidor

Övrig utbildning

Foto: T. Westberg

Fristående kurser

Följ oss på

  

Ny postdoktor anställd


Vi är glada att kunna meddela att Dr. Goran Miljan nyligen påbörjade sin postdoktorsanställning vid Hugo Valentin-centrum. Dr. Miljan kommer att arbeta med projektet "The 'Ideal Nation-State' for the 'Ideal New Croat': Fascism and the Holocaust in the Independent State of Croatia, 1941–1945”. Projektet rör förhållandet mellan radikala ideologier och genomförandet av Förintelsen det kroatiska lokalsamhället under andra världskriget. 

Välkommen till Hugo Valentin-centrum

Hugo Valentin-centrum är en tvärvetenskaplig enhet med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Till områdena hör t. ex. minoritetsstudier, flerspråkighet, etniska relationer, Balkanstudier, Förintelsens historia, studiet av folkmord och liknande förbrytelser, samt våldets effekter på individ och samhälle...  Läs mer

För mer information kontakta

Föreståndare:

Stf. föreståndare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Personaladministration:


Vi är glada att kunna meddela att Dr. Goran Miljan nyligen påbörjade sin postdoktorsanställning vid Hugo Valentin-centrum. Dr. Miljan kommer att arbeta med projektet "The 'Ideal Nation-State' for the 'Ideal New Croat': Fascism and the Holocaust in the Independent State of Croatia, 1941–1945”. Projektet rör förhållandet mellan radikala ideologier och genomförandet av Förintelsen det kroatiska lokalsamhället under andra världskriget.