Master i Förintelsen och folkmord

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Besök våra Master Class-sidor

Övrig utbildning

Fristående kurser

  Följ mig på twitter

  2015 års Hugo Valentin-föreläsare blir professor Dieter Pohl, Klagenfurt

  2014-12-05

  Hugo Valentin-centrum har glädjen att meddela att historikern Dieter Pohl vid Institut für Geschichte, Klagenfurts universitet, blir 2015 års Hugo Valentin-föreläsare. Pohl kommer att föreläsa under rubriken “The New Empires of Violence 1930–1950”. Föreläsningen kommer att äga rum i Universitetshuset torsdagen den 26 februari kl. 17:00.

  Dieter Pohl är ett framträdande namn inom europeisk samtidshistoria inte minst för sina arbeten om Nazitysklands och den tyska krigsmaktens organisation, metoder och förbrytelser i Östeuropa och Sovjetunionen under andra världskriget. Med sin studie från 2008, Die Herrschaft der Wehrmacht. Militärverwaltung und Bevölkerung in den besetzten Gebieten der Sowjetunion 1941–1944 (ny utg. 2011), lämnade Pohl ett väsentligt bidrag till förståelsen av karaktären och omfattningen av Wehrmachts delaktighet i förbrytelserna på östfronten, i det skeende som Pohl beskrivit som ”den mest brutala militära ockupationsadministrationen i historien fram till dess”.  Prof. Dieter Pohl

  Detta i kontrast till den fr.a. i Västtyskland länge spridda föreställningen att det endast var den civila, nazityska, administrationen som var skyldig till brotten. Pohl disputerade 1995 på avhandlingen Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944 och har bl.a. även skrivit (med Frank Bajohr) om Förintelsen som ”öppen hemlighet” både inom och utom Tyskland under kriget. Därutöver har han publicerat ytterligare ett ansenligt antal vetenskapliga artiklar och böcker inom samma område i en vidare bemärkelse. På senare tid har Pohl även intresserat sig för 1900-talets massvåld i ett globalt perspektiv, och vid föreläsningen i Uppsala den 25 februari kommer han att tala över ämnet ”The New Empires of Violence 1930–1950: Global Perspectives on the Decades of Mass Violence”. Alla är välkomna.

  Pohl är professor i samtidshistoria vid Alpen-Adria-universitetet i Klagenfurt, Österrike.

  Fler nyheter från HVC

  2015 års Hugo Valentin-föreläsare blir professor Dieter Pohl, Klagenfurt

  Hugo Valentin-centrum har glädjen att meddela att historikern Dieter Pohl vid Institut für Geschichte, Klagenfurts universitet, blir 2015 års Hugo Valentin-föreläsare. Pohl kommer att föreläsa under rubriken “The New Empires of Violence 1930–1950”. Föreläsningen kommer att äga rum i Universitetshuset torsdagen den 26 februari kl. 17:00. ...

  Assimilation bortom staten. Treårigt Riksbanksprojekt om Tibets språkminoriteter beviljat till Gerald Roche

  Fil.dr Gerald Roche har beviljats anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Assimilation bortom staten: Dubbel exponering för Tibets språkliga minoriteter. ...

  HVC medarrangör till seminarium om resandefolkets historia och kultur

  Ett heldagsseminarium om resandefolkets historia och kultur anordnas av Svenska kyrkan i Uppsala den 25 november 2014. ...

  Konsten att komponera en bild: kunskapsproduktion i konflikter och fredsbyggande

  Hugo Valentin-centrum arrangerade 2–3 juni workshopen ”The Art of Composing the Picture: Knowledge Production in Conflict and Peacebuilding Interventions”. Konferensens syfte var att skapa en plattform för en internationell forskargrupp som kan presentera och diskutera pågående forskning i ämnet. ...

  Vårens sista föredrag i seminarieserien i Gottsunda

  Prof. Irene Molina avslutar HVC:s seminarieserie i Gottsunda...

  Gå till RSS

  Välkommen till Hugo Valentin-centrum

  Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  Läs mer

  För mer information kontakta

  Prefekt/motsv:

  Stf. föreståndare:

  Kursadministration:

  Ekonomiadministration:

  Personaladministration:

  2014-03-28

  Den 25 mars presenterade regeringen sin vitbok om svenska statens övergrepp mot romer och resande under 1900-talet. Däremot har regeringen hittills avvisat en oberoende parlamentarisk sanningskommission, som var rekommendationen från Delegationen för romska frågor och som dessutom har förespråkats av bland andra historikern Jan Selling, forskare vid Hugo Valentin-centrum.

  Selling är författare till studien Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (2013), som intar ett långt historiskt perspektiv, men som också analyserar processen som ledde fram till beslutet om vitbok. Han har dessutom författat två av de underlagsrapporter som arbetet med Vitboken har haft tillgång till för att ge de insamlade vittnesmålen sammanhang. Selling är koordinator för Forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (Rorhin), vid HVC, och ansvarade för den internationella konferensen om antiziganism i olika länder i Europa som HVC arrangerade vid Uppsala universitet i höstas.


  Fil.dr Jan Selling

  Som kommentar till Vitboken framhåller Selling i intervjuer i SvD (26/3) och Sveriges Radio (25/3) att Vitbokens presentation av vittnesmål från de som har drabbats av antiziganism är viktig, men att en samlad oberoende granskning av de instanser som har kränkt romer in i våra dagar återstår. Enligt Selling måste uppgörelsen med det förflutna innefatta någon form av materiell gottgörelse, exempelvis i form av ett statligt finansierat museum för romer och resande och en kulturfond, vilket är vad som har inrättats i Norge.

  Forskarnätverket Rorhin dryftade frågan om en sanningskommission vid ett möte i januari i år, där ordföranden för den norska granskningskommissionen deltog och delade med sig av erfarenheter. Mötet utmynnade i slutsatser om vikten av oberoende granskning, vilket kan ske både i form av en kommission och genom den fria forskningen. Medlemmarna i nätverket beslutade där att yrka på riktade statliga forskningsinsatser för forskning om romer och resande samt antiziganism. Nätverket understryker betydelsen av att romer och resande involveras i forskningsprocesser som rör dem. 

   

  Länkar:

  ”Historiker kritisk till vitbok om romer” – Sveriges Radio 25/3

  ”Det man gör upp med i vitboken fortsätter i dag” – SvD 26/3

  ”Vitbok om statens förhållande till romer och resande bör följas av sanningskommission” – Uppsala universitets pressmeddelande efter Rorhins möte i januari.

  Forskarnätverket Rorhin

  Forskningspubliceringar

  Senast registrerade

  • Deland, M. (2014). Schwedischer Antifasommer. Was gegen Neonazis nützt, verfängt bei Rechtspopulisten nicht unbedingt. Analyse & Kritik. Zeitung für linke Debatte und Praxis . Mer information
  • Dogan, R. (2014). Different Cultural Understandings of Honor That Inspire Killing: An Inquiry Into the Defendant's Perspective. Homicide Studies, 18(4): 363-388 DOI Mer information
  • Dogan, R. (2014). The Profiles of Victims, Perpetrators, and Unfounded Beliefs in Honor Killings in Turkey. Homicide Studies, 18(4): 389-416 DOI Mer information
  • Deland, M. (2014). Gemenskap och livskvalitet. I Ann Pålsson (red.) Stockholms byggnadskultur . Mer information
  • Deland, M., Minkenberg, M., Mays, C. (2014). Introduction. I Mats Deland, Michael Minkenberg and Christin Mays (red.) In the Tracks of Breivik, . 9-18 Mer information
  • Deland, M., Minkenberg, M., Mays, C. (2014). In the Tracks of Breivik: Far Right Networks in Northern and Eastern Europe. Mer information
  • Frändén, M. (2014). "Share a Coke with Geir": Varför är det så stora skillnader mellan svenskt och norskt förnamnsskick?. Studia Anthroponymica Scandinavica, . 61-98 Mer information
  • Frändén, M. (2014). Nittio och ett år av namninvandring: Något om Sveriges invandrade efternamn. Studia Anthroponymica Scandinavica, . 31-41 Mer information
  • Kostic, R. (2014). Transnational think tanks: foot soldiers in the battlefield of ideas?: Examining the role of the ICG in Bosnia and Herzegovina, 2000-01. Third World Quarterly, London: Taylor & Francis Group. 35(4): 634-65 DOI Mer information
  • Gärdebo, J., Öhman, M., Maruyama, H. (2014). Re: Mindings: Co-Constituting Indigenous, Academic, Artistic Knowledges. Mer information
  • Deland, M. (2014). De intellektuella bakom Sverigedemokraternas ideologi. I Madeleine Axelsson och Kristian Borg (red.) Sverigedemokraternas svarta bok, . 145-170 Mer information
  • Bruchfeld, S. (2014). "Sometimes I just don't want to go on...": Navigating Personal and Collective Time and Space in Researching and Remembering Genocides. I Ivana Maček (red.) Engaging Violence London: Routledge. Mer information
  • Roche, G. (2014). Flows and Frontiers: Landscape and Cultural Dynamics on the Northeast Tibetan Plateau. Asia Pacific Journal of Anthropology, 15(1): 1-25 DOI Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Judiska invandrare i Sverige under första världskriget: Fyra fallstudier. I Carl Henrik Carlsson (red.) Första världskriget i svenska arkiv. Stockholm: Riksarkivet. Mer information
  • Carlsson, C. (2014). Judemissionärer och proselyter. Museibladet. Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening Stockholm: Judiska museet. Accepted. Mer information