Aktuellt

Foto: T. Westberg

Norma Montesino föreläser om svensk politik gentemot romer, 15 november, i höstens serie öppna föreläsningar om samer och romer. Mer >>

HVC erbjuder en andra doktorandplats

HVC erbjuder doktorandplats


Kalendarium >>

Master i Förintelsen och folkmordsstudier

Foto: M. Wallerstedt

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Besök våra Master Class-sidor

Övrig utbildning

Foto: T. Westberg

Fristående kurser

Följ oss på

  

Datum satt för Hugo Valentin-föreläsningen 2017

Pfor. em. Christopher R. Browning
University of North Carolina, Chapel Hill

2016-12-08

2017 års Hugo Valentin-föreläsning med Christopher R. Browning kommer att äga rum torsdagen den 16 mars 2017.

HVC kan meddela att datum nu är satt för den kommande Hugo Valentin-föreläsningen med historikern Christopher R. Browning. Föreläsningen kommer att äga rum i Uppsala den 16 mars 2017 kl. 17:00 (Brusewitz-salen vid Gamla Torget) och har rubriken "Surviving Slave Labour: The Factory Complex at the Starachowice Camp". Browning hör till de internationellt allra mest framstående inom ämnesområdet Förintelsens historia och har en lång rad arbeten bakom sig. Följ uppdateringar på denna sida och via sociala media.

Välkommen till Hugo Valentin-centrum

Hugo Valentin-centrum är en tvärvetenskaplig enhet med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Till områdena hör t. ex. minoritetsstudier, flerspråkighet, etniska relationer, Balkanstudier, Förintelsens historia, studiet av folkmord och liknande förbrytelser, samt våldets effekter på individ och samhälle...  Läs mer

För mer information kontakta

Föreståndare:

Stf. föreståndare:

Ekonomiadministration:

Personaladministration: