Aktuellt

Foto: T. Westberg
 

"Försoning efter en förhandlad fred? Politisk legitimitet, offermentalitet och samexistens i Daytonavtalets Bosnien-Hercegovina", med Roland Kostic, Uppsala. 3:e tillfället i serien Årtal att minnas: 1915 – 1945 – 1995. Onsdag 7/10.

Läs Universens intervju med HVC-forskaren prof. Leena Huss.

HVC vid IAPSS World Congress 14-18 april

Till Kalendarium >>

Master i Förintelsen och folkmordsstudier

Foto: M. Wallerstedt

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Besök våra Master Class-sidor

Övrig utbildning

Foto: T. Westberg

Fristående kurser

Följ oss på

  

Hiroshi Maruyama utses till hedersdoktor

2015-09-29

HVC har glädjen att meddela att historisk-filosofisk fakultet vid Uppsala universitet har valt att utse den japanske professorn i sociologi Hiroshi Maruyama till hedersdoktor (doctor honoris causa) enligt ett meddelande igår.

Professor Maruyama är en internationellt renommerad expert på urfolksfrågor, mänskliga rättigheter och miljöfrågor hemmahörande vid Muroran Institute of Technology, Hokkaido, Japan. Han är särskilt uppmärksammad för sin forskning om minoriteters sociala och kulturmiljörättigheter i relationen till statsmakter och industri, framför allt när det gäller Japan och dess politik mot ainufolket på Hokkaido i norra Japan. Maruyama har i forskning också gjort jämförande studier av ainufolkets och samernas situation i Sverige beträffande urfolksrättigheter och konflikter kring gruvdrift. Maruyama har varit gästforskare vid Hugo Valentin-centrum i flera omgångar.

Mer.

Per Jegebäck

Välkommen till Hugo Valentin-centrum

Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  Läs mer

För mer information kontakta

Prefekt/motsv:

Stf. föreståndare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Personaladministration:

2015-09-29

HVC har glädjen att meddela att historisk-filosofisk fakultet vid Uppsala universitet har valt att utse den japanske professorn i sociologi Hiroshi Maruyama till hedersdoktor (doctor honoris causa) enligt ett meddelande igår.

Professor Maruyama är en internationellt renommerad expert på urfolksfrågor, mänskliga rättigheter och miljöfrågor hemmahörande vid Muroran Institute of Technology, Hokkaido, Japan. Han är särskilt uppmärksammad för sin forskning om minoriteters sociala och kulturmiljörättigheter i relationen till statsmakter och industri, framför allt när det gäller Japan och dess politik mot ainufolket på Hokkaido i norra Japan. Maruyama har i forskning också gjort jämförande studier av ainufolkets och samernas situation i Sverige beträffande urfolksrättigheter och konflikter kring gruvdrift. Maruyama har varit gästforskare vid Hugo Valentin-centrum i flera omgångar.

Mer.

Per Jegebäck