Jubileumssymposium för Leena Huss

2015-11-05

Fredagen den 11 december 2015 hålls jubileumssymposiet "Revitalisering av minoritetsspråk – förutsättningar och framtidsutsikter" vid Uppsala universitet. Alla hälsas hjärtligt välkomna att delta.

Symposiet hålls till minoritets- och minoritetsspråksforskaren Leena Huss ära. Temat är språklig och kulturell revitalisering och bjuder på en rad föredrag av namnkunniga forskare inom området. Symposiet arrangeras av Hugo Valentin-centrum och Forum för Nationella minoriteter i Sverige, och äger rum vid EBC i Uppsala. Deltagande kräver föranmälan. Se program och mer information här.

Välkommen till Hugo Valentin-centrum

Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  Läs mer

För mer information kontakta

Prefekt/motsv:

Stf. föreståndare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Personaladministration:

2015-11-05

Fredagen den 11 december 2015 hålls jubileumssymposiet "Revitalisering av minoritetsspråk – förutsättningar och framtidsutsikter" vid Uppsala universitet. Alla hälsas hjärtligt välkomna att delta.

Symposiet hålls till minoritets- och minoritetsspråksforskaren Leena Huss ära. Temat är språklig och kulturell revitalisering och bjuder på en rad föredrag av namnkunniga forskare inom området. Symposiet arrangeras av Hugo Valentin-centrum och Forum för Nationella minoriteter i Sverige, och äger rum vid EBC i Uppsala. Deltagande kräver föranmälan. Se program och mer information här.