Aktuellt

Foto: T. Westberg

Norma Montesino föreläser om svensk politik gentemot romer, 15 november, i höstens serie öppna föreläsningar om samer och romer. Mer >>

HVC erbjuder en andra doktorandplats

HVC erbjuder doktorandplats


Kalendarium >>

Master i Förintelsen och folkmordsstudier

Foto: M. Wallerstedt

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Besök våra Master Class-sidor

Övrig utbildning

Foto: T. Westberg

Fristående kurser

Följ oss på

  

Internationell konferens avslutad


Foto: Filip Rescec

Konferensen Historicising International Law – Could We? Should We? samlade deltagare från fyra kontinenter.

Hugo Valentin-centrum och Historiska institutionen, Uppsala universitet, arrangerade tillsammans med Juridiska institutionen vid Stockholms universitet konferensen Historicising International Law – Could We? Should We? på Campus Engelska Parken den 6-8 oktober. Konferensen sammanförde historiker med jurister och hade ett stort internationellt deltagande. Femtiotalet deltagare från fyra kontinenter deltog, och de sammanlagt tretton seminarierna var genomgående välbesökta. Ett konferenstema som kan nämnas behandlade den polsk-judiske juristen Raphaël Lemkin, som lade grunden för FN:s folkmordskonvention och vistades en tid i Sverige under kriget.
 

För ytterligare information, kontakta Mats Deland. Konferensen genomfördes med stöd från Vetenskapsrådet.

Välkommen till Hugo Valentin-centrum

Hugo Valentin-centrum är en tvärvetenskaplig enhet med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Till områdena hör t. ex. minoritetsstudier, flerspråkighet, etniska relationer, Balkanstudier, Förintelsens historia, studiet av folkmord och liknande förbrytelser, samt våldets effekter på individ och samhälle...  Läs mer

För mer information kontakta

Föreståndare:

Stf. föreståndare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Personaladministration: