Aktuellt

Foto: T. Westberg

Ny bok om Tu-/Monguorfolket på Tibetanska högplatån i Kina.

Indigenous Expression and Identity in Urban Space, med Kanako Uzawa Wikström, Tromsø

HVC vid IAPSS World Congress 14-18 april

Till Kalendarium >>

Master i Förintelsen och folkmordsstudier

Foto: M. Wallerstedt

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Besök våra Master Class-sidor

Övrig utbildning

Foto: T. Westberg

Fristående kurser

  Följ mig på twitter

    

  Välkomna till Masterprogrammet den 1:e september


  HVC hälsar alla antagna till Masterprogrammet i Förintelse- och folmordsstudier välkomna inför höstterminen 2015

  Av 163 sökande studenter – varav 120 utländska sökande – har de 18 mest meriterade antagits till programmet, som börjar den 1 september. Mastern har en utpräglat internationell profil och är den enda i sitt slag som tar ett helhetsgrepp på ämnesområdet från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Förutom inläsning på ett stort antal fallstudier inkluderar programmet även delkurser inom statsvetenskaplig, sociologisk, psykologisk och socialpsykologisk teoribildning, där relationen mellan beslutsfattande på central nivå och våldets lokaldynamik ligger i fokus. Se masterprogrammets sida för ytterligare information om innehållet.

  Välkommen till Hugo Valentin-centrum

  Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  Läs mer

  För mer information kontakta

  Prefekt/motsv:

  Stf. föreståndare:

  Kursadministration:

  Ekonomiadministration:

  Personaladministration:


  HVC hälsar alla antagna till Masterprogrammet i Förintelse- och folmordsstudier välkomna inför höstterminen 2015

  Av 163 sökande studenter – varav 120 utländska sökande – har de 18 mest meriterade antagits till programmet, som börjar den 1 september. Mastern har en utpräglat internationell profil och är den enda i sitt slag som tar ett helhetsgrepp på ämnesområdet från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Förutom inläsning på ett stort antal fallstudier inkluderar programmet även delkurser inom statsvetenskaplig, sociologisk, psykologisk och socialpsykologisk teoribildning, där relationen mellan beslutsfattande på central nivå och våldets lokaldynamik ligger i fokus. Se masterprogrammets sida för ytterligare information om innehållet.