Utbildning

Vid Hugo Valentin-centrum bedrivs utbildning inom ett tvärvetenskapligt masterprogram i Förintelse och folkmordsstudier, samt enstaka kurser.

Information om masterprogrammet

Enstaka kurser

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord är en internationellt inriktad utbildning, som syftar till att ge dig möjlighet att förstå och självständigt analysera folkmord och andra former av massvåld i specifika historiska, politiska och kulturella kontexter. Utbildningen sker i en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar teoretiska perspektiv från hela det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området och där jämförande studier ligger i fokus. En del av våra tidigare studenter har efter genomförd utbildning satsat på en akademisk karriär, medan andra har gått vidare till anställningar inom statlig förvaltning, museiverksamhet, diplomati, EU-administrationen, eller privat sektor.

Hålltider masteruppsatsarbetet

18
april

Anmälan till uppsatsventilering öppnar den 11 april och stänger den 18 april. Anmäl via epost till programansvarig. Skriv "Anmälan till uppsatsventilering" i rubriken.

18 april

Inlämning av uppsats via Studium.

30 – 31 maj

Ventileringsdatum.

6 juni

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA och meddelar kursadministratör att så har skett.

HT 2024

Anmälan till ventilering senast 15 november

Inlämning senast den 2 december

Ventilering 12 december

 • Anmälan till ventilering

  18
  april

  Anmälan till uppsatsventilering öppnar den 11 april och stänger den 18 april. Anmäl via epost till programansvarig. Skriv "Anmälan till uppsatsventilering" i rubriken.

 • Inlämning av uppsats

  18 april

  Inlämning av uppsats via Studium.

 • Ventilering

  30 – 31 maj

  Ventileringsdatum.

 • Ladda upp i DiVA

  6 juni

  DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA och meddelar kursadministratör att så har skett.

 • Kommande ventileringar

  HT 2024

  Anmälan till ventilering senast 15 november

  Inlämning senast den 2 december

  Ventilering 12 december

Registrering för omtenta

Om du inte blir godkänd på en tentamen kan du göra en omtenta när detta erbjuds för kursen ifråga. Omtentor arrangeras två gånger per år. Vanligtvis planeras de för andra halvan av augusti och januari. Det är studentens ansvar att hålla reda på datumen för omtenta och anmäla sig genom att kontakta programansvarig under angiven registreringsperiod. Man kan vanligtvis anmäla sig till två omtentor i taget. Studenter som har erhållit betyget godkänd (G) på en tentamen kan inte göra omtenta.

Nästa omtenta
 • Registreringsperiod: 10–14 juni
 • Omtentaperiod: 22–30 augusti

Kursansvarig lärare bestämmer specifika tidpunkter inom omtentaperioden och lägger upp information i Studium.

Fusk och plagiat

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Om du är anklagad för fusk kan kårens studentombud erbjuda hjälp och stöd i processen.

Vid misstanke om fusk inleds processen med ett samtal där du informeras om misstankarna och får möjlighet att ge din syn på saken. Tillsammans beslutar examinator och prefekt om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Mer om plagiat

Studentexpeditionen

Om du har frågor rörande dina studier kan du vända dig till någon av följande:

Kursadministratör

Lovisa Åkerlind
E-post: studera-hist@uu.se
Telefon: 018 - 471 1526
Fax: 018 - 471 23 63
Besöksadress: Thunbergsvägen 3A
Postadress: Box 521, 751 20 Uppsala

Programansvarig

Koordinatorn besvarar frågor som rör innehållet i masterprogrammet och dess delkurser via epost genocideprogramme@uu.se

Studierektor

Studierektor besvarar generella frågor om dina studier och rättsliga aspekter.
studierektor-ma-hist@uu.se

Öppettider

Studentexpeditionen
(Thunbergsvägen 3A, hus 1, Historiska institutionen)
har öppet mån-tis och tor-fre 09:30-11:30 och 13:30-14:30.
Programansvarig  och studierektor nås efter överenskommelse via mail.

Senast uppdaterad: 2023-06-14