Utbildning

Hugo Valentin-centrum erbjuder utbildning inom ett tvärvetenskapligt masterprogram och ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Information om masterprogrammet

Enstaka kurser

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord är en internationellt inriktad utbildning, som syftar till att ge dig möjlighet att förstå och självständigt analysera folkmord och andra former av massvåld i specifika historiska, politiska och kulturella kontexter. Utbildningen sker i en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar teoretiska perspektiv från hela det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området och där jämförande studier ligger i fokus. En del av våra tidigare studenter har efter genomförd utbildning satsat på en akademisk karriär, medan andra har gått vidare till anställningar inom statlig förvaltning, museiverksamhet, diplomati, EU-administrationen, eller privat sektor.

Hålltider masteruppsatsarbetet

7-9
november

Anmälan till uppsatsventilering öppnar den 7 november och stänger den 9 november 2022. Anmäl till kursadministratören via e-mail studera@hist.uu.se.

Senast 24 november

Inlämning av uppsats via Studium senast den 24 november 2022.

8-9
december

Ventilering 8-9 december 2022.

DiVA

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

VT 2023

Anmälan till ventilering 13 april 2023

Inlämning senast 16 maj 2023

Ventilering 31 maj 2023

 • Anmälan till ventilering

  7-9
  november

  Anmälan till uppsatsventilering öppnar den 7 november och stänger den 9 november 2022. Anmäl till kursadministratören via e-mail studera@hist.uu.se.

 • Inlämning av uppsats

  Senast 24 november

  Inlämning av uppsats via Studium senast den 24 november 2022.

 • Ventilering

  8-9
  december

  Ventilering 8-9 december 2022.

 • Ladda upp i DiVA

  DiVA

  DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

 • Kommande ventileringar

  VT 2023

  Anmälan till ventilering 13 april 2023

  Inlämning senast 16 maj 2023

  Ventilering 31 maj 2023

Omtenta

Om du inte blir godkänd på en tentamen kan du göra en omtenta när detta erbjuds för kursen ifråga. Omtentor arrangeras två gånger per året. Vanligtvis planeras de för andra halvan av augusti och januari. Det är studentens ansvar att ta reda på datumen för omtenta och kontakta kursadministratören via mejl studera@hist.uu.se. Man kan vanligtvis anmäla sig till två omtentor i taget. Studenter som har erhållit betyget godkänd (G) på en tentamen kan inte göra omtenta.

Omtentor under läsåret
 • 16/6 2022: Sista registrering för omtenta
 • 15-26/8 2022: Omtentaperiod

Fusk och plagiat

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Om du är anklagad för fusk kan kårens studentombud erbjuda hjälp och stöd i processen.

Vid misstanke om fusk inleds processen med ett samtal där du informeras om misstankarna och får möjlighet att ge din syn på saken. Tillsammans beslutar examinator och prefekt om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Mer om plagiat

Studentexpeditionen

Om du har frågor rörande dina studier kan du vända dig till.

Lovisa Åkerlind
E-post: studera@hist.uu.se
Telefon: 018 - 471 1526
Fax: 018 - 471 23 63
Besöksadress: Thunbergsvägen 3A
Postadress: Box 521, 751 20 Uppsala

Studierektor

Studierektor besvarar generella frågor om dina studier och rättsliga aspekter.
studierektor-ma@hist.uu.se

Koordinator för Masterprogrammet i Förintelse- och folkmordsstudier

Koordinator besvarar frågor som rör innehållet i masterprogrammet och dess delkurser.
roland.kostic@valentin.uu.se

Öppettider

Studentexpeditionen
(Thunbergsvägen 3A, hus 1, Historiska institutionen)
har öppet mån-tis och tor-fre 09:30-11:30 och 13:30-14:30.
Programansvarig  och studierektor nås efter överenskommelse via mail.

Senast uppdaterad: 2022-06-07