Samverkan

Våra medarbetare har stor erfarenhet av samarbete med myndigheter, organisationer och andra aktörer utanför universitetsvärlden. HVC:s forskare förekommer ofta som kommentatorer i såväl svenska som utländska media.

Alumni Network

The Hugo Valentin Centre Alumni Network is an association of former students from the Uppsala Master’s Programme for Holocaust and Genocide Studies. The Alumni Network serves as a meeting place for career development and for the cultivation of professional contacts between former and current students, and teachers and researchers at the Hugo Valentin Centre. 

More about the Alumni Network