Kontaktinformation och andra uppgifter om verksamheten

HVC är en centrumbildning vid Historiska institutionen, med vilken vi också delar administrativa funktioner. Enheten har en egen styrelse (se nedan) och verksamheten finansieras med ett uppdrag som årligen fastställs av Historisk-filosofiska, Språkvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga fakulteterna.

Besöksadress: Thunbergsvägen 3 D, Plan 1 (Hus 4)

Postadress:
Hugo Valentin-centrum
Uppsala universitet
Box 521
SE-751 20 Uppsala 

Telefon: 018-4712359
e-post: info@valentin.uu.se

Föreståndare: Tomislav Dulić (tfn 018-471 63 95)

Ekonomiadministratör: Nelly Fernando (tfn 018-471 57 15)
Fax: 018-471 23 63 / E-post: info@valentin.uu.se
Personaladministratör:  Sandra Olsson (tfn 018-471 15 40)

Hemsida för Engelska Parken HC (intendentur / vaktmästeri) 

Uppsala universitets växel: 018-471 00 00
Uppsala universitets webbplats: www.uu.se