Styrelsen

Torbjörn Andersson, professor i processrätt vid Juridiska instititutionen, Juridiska fakulteten (ordf)

Magnus Öberglektor i freds- och konfliktforskning vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Michael Dunn, professor i lingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi, Språkvetenskapliga fakulteten

Goran Miljan, forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitets personalorganisationer

Patricia Mindus, lektor i filosofi vid Institutionen för filosofi, Historisk-filosofiska fakulteten

Rebecca Bamberger, studerande, Uppsala universitets studentkårer

Senast uppdaterad: 2021-02-16