Styrelsen

Torbjörn Andersson, professor i processrätt vid Juridiska instititutionen, Juridiska fakulteten (ordf)

Magnus Öberglektor i freds- och konfliktforskning vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Eleanor Coghill, professor i lingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi, Språkvetenskapliga fakulteten

Goran Miljan, forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitets personalorganisationer

Patricia Mindus, lektor i filosofi vid Institutionen för filosofi, Historisk-filosofiska fakulteten

Matylda Jonas-Kowalik, studerande, Uppsala universitets studentkårer

Senast uppdaterad: 2022-10-05