Hugo Valentin-föreläsningen 2018: Professor Stathis N. Kalyvas

Den sextonde Hugo Valentin-föreläsningen hölls av professor Stathis N. Kalyvas, Universitetet i Oxford, den 8 mars 2018. Kalyvas är samhällsvetare och en ledande forskare inom fältet ”civil war studies”, med boken The Logic of Violence in Civil War som främsta vetenskapliga verk.

Föreläsningen anknöt till Kalyvas tidigare forskning om inbördeskrig, vari undersöks hur våldet mot civila ofta ses som en ”naturlig” förlängning av krigets logik. Denna typ av våldsutövning har givit upphov till förundran och fascination, eftersom dödandet strider mot grundläggande band av gemensamt medborgarskap, grannskap och social gemenskap, till och med familjerelationer. Med utgångspunkt i sin tidigare forskning diskuterade Kalyvas problematiken utifrån nyare forskningsrön och konflikter i närtid.

Stathis N. Kalyvas innehar Gladstone-professuren i samhällsvetenskap vid Institutionen för politik och internationella relationer, Universitetet i Oxford. Han har mottagit ett flertal prestigefyllda utmärkelser för sin forskning och varit gästforskare vid universitet och forskningsinstitutioner såsom European University Institute, Max Planck-Institutet, Universitetet i São Paulo och Lingnan universitet i Hong Kong.

Senast uppdaterad: 2022-09-08