Christopher R. Browning

Den femtonde Hugo Valentin-föreläsningen hölls av professor emeritus Christopher R. Browning vid Univer­sity of North Carolina i Chapel Hill den 16 mars 2017 kl. 17:00 (Brusewitz-salen, Östra Ågatan 19).

Browning hör till de mest renommerade inom forskningen om Förintelsen med Ordinary Men: Police Battalion 101 and the Final Solu­tion in Poland (1992) som sitt mest kända arbete. I boken visade han bland annat hur femhundra helt vanliga män ur "Polisbataljon 101" kunde välja att utföra massmord på judiska män, kvinnor och barn trots att de inledningsvis gavs möjlighet att inte delta.

Browning har studerat Förintelsens uppkomst och förlopp i ett stort antal aspekter, med ett växande intresse för dynamik på mikronivå och enskildas öden och vittnesmål. Till hans viktigaste verk hör The Path to Genocide (1992), Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers (2000), Collected Memories: Holocaust History and Postwar Testimony (2003), The Origins of the Final Solution (2004). I det senaste verket, Remembering Survival. Inside a Nazi Slave Labor Camp (2010), närstuderar han livet i arbetslägret Starachowice i Polen, vilket också var ämnet för kvällens föreläsning med titeln: "Surviving Slave Labour: The Camp Complex at the Starachowice Factories".

Browning har verkat och undervisat vid institutioner som U.S. Holocaust Memorial Museum, Institute for Advanced Studies i Princeton och Hebrew University. Han har även fungerat som expertvittne i rättegångar gällande krigsförbrytelser och Förintelseförnekelse, bl.a. i det uppmärksammade förtalsmålet mellan David Irving och Deborah Lipstadt i London år 2000. Rättegången filmatiserades nyligen med titeln "Denial".

Senast uppdaterad: 2022-08-25