Hugo Valentin-föreläsningen 2010: Professor William Schabas

What’s in a Word?

Atrocity Crimes and the “Genocide” Label

Professor William A. Schabas

National University of Ireland, Galway

Den åttonde Hugo Valentinföreläsningen hålls av professor William A. Schabas vid National University of Ireland, Galway. Schabas är professor i internationell rätt med inriktning på mänskliga rättigheter samt föreståndare för Irlands Centrum för mänskliga rättigheter vid National University. Han är en av världens främsta auktoriteter på sitt område. Som jurist har han drivit människorättsmål i USA:s högsta domstol, Kanadas högsta domstol och på andra framträdande rättsarenor. Han har även tjänstgjort som ledamot i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och, mellan 2002 och 2004, som ledamot i Sierra Leones Sannings- och försoningskommission. Han har publicerat ett stort antal arbeten med betydande inflytande på områden centrala för forskning och undervisning om mänskliga rättigheter och folkmord. Bland hans böcker kan nämnas Genocide in International Law (2009), War Crimes and Human Rights (2008) och The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone (2006) – samtliga utgivna av det högt ansedda Cambridge University Press.

Kvällens föreläsning behandlar termen folkmord och hur denna kom till som en reaktion på begränsningar som fanns hos rubriceringen brott mot mänskligheten, som utarbetades under Nürnbergrättegången. Under senare år har det skett en utvidgning av rubriceringen brott mot mänskligheten inom internationell rätt så att denna i dag täcker alla närliggande tvistemål där termen folkmord inte utan vidare passar in. Samtidigt har internationella domstolar försökt motarbeta vidgningen av tolkningsramarna för folkmordsbegreppet, som exempelvis när offren eller deras företrädare anser att en rubricering annan än folkmord skulle innebära trivialisering eller ”förnekelse”. Det finns alltså en spänning mellan ett juridiskt, folkrättsligt erkänt folkmordsbegrepp och en mer populär eller vardaglig förståelse.

Föreläsningen hålls liksom förra året i Universitetshusets Sal X, Uppsala, med start kl 19.15, tisdagen den 16 mars 2010. 

Per Jegebäck

Senast uppdaterad: 2022-08-25