Den Tjugonde Hugo Valentin-Föreläsningen: Johann Chapoutot

Den tjugonde Hugo Valentin-föreläsningen hålls av professor Johann Chapoutot. Hans omfattande forskning om nazismen och Förintelsen har publicerats i verk såsom Fascisme, nazisme et régimes autoritaires en Europe, The Law of Blood och senast Free to Obey. Föreläsningen kommer att hållas den 7 november 2023, kl. 17.15, i Universitetshuset, sal IV,

Nationalsocialismens framväxt i Tyskland ledde till död och förstörelse i Europa. Ändå ansåg tiotals millioner människor att ideologin erbjöd en lösning på de problem som moderniteten hade givit upphov till. Långt ifrån att vara ett heltäckande repressivt system, lyckades nationalsocialismen övertyga och förföra många med ett utopiskt löfte om befrielse, rikedom och skydd. Professor Chapoutot kommer under föreläsningen att belysa hur en djupare kunskap om nationalsocialismens normsystem kan göra det möjligt för oss att bättre förstå dess förföriska dragningskraft i Nazityskland och Europa på 1930- och 40-talen, såsom i våra dagar.

Johann Chapoutot är professor i modern historia vid Universitetet i Sorbonne. Han har under sin karriär varit verksam som gästforskare vid Humboldt-universitetet och Freie universität, samt är medlem i det prestigefyllda L'Institut universitaire de France.

Senast uppdaterad: 2023-12-21