Den Nittonde Hugo Valentin-Föreläsningen: Renée Poznanski

Den nittonde Hugo Valentin-föreläsningen, “Survival During the Occupation:
Did the French People Save the Jews?”, kommer att hållas av Renée Poznanski, professor emerita i historia vid Ben Gurion University of the Negev. Föreläsningen hålls den 25 januari 2023 kl. 17.15 i sal IV, Universitetshuset.

Under andra världskriget deporterades 76,000 judar från Frankrike till de nazityska dödslägren, varav endast 3 procent överlevde. Med undantag för några marginella röster råder i dag konsensus om att skulden för att en fjärdedel av judarna i Frankrike mördades måste läggas på den franska Vichy-regimen. Emellertid visar statistiken att det i och för sig höga dödstalet på 25 procent bland Frankrikes judar ändå är väsentligt lägre än i exempelvis Belgien och Nederländerna på 40 respektive 90 procent. Vad beror detta på? En förklaring som lanserades av Jacques Chirac och fick stöd av såväl några historiker som i media är att det var den franska befolkningen som på eget initiativ räddade tusentals judar undan Förintelsen. Professor Poznanski kommer under föreläsningen att problematisera tesen och undersöka om den är förenlig med tillgängliga historiska fakta. 

Professor Poznanski har i stor utsträckning publicerat om judar i Frankrike under andra världskriget, med fokus på deras dagliga liv och relationerna mellan judar och icke-judar. Bland Poznanskis publikationer finns The Jews in France during World War II, (2001), som belönades med Jacob Buchman-priset för minnet av förintelsen, och The Propaganda of the Resistance and the Persecution of the Jews, (2008; 2022, kommande på engelska) som belönades med Henri Hertz-priset 2009 av Chancellerie des Universités de Paris. Hennes senaste bok (med Denis Peschanski) fokuserar på Drancy interneringslägret (Drancy, un camp en France, Paris: Fayard). Hon skriver för närvarande på en bok om judarnas motstånd i Frankrike under andra världskriget.

Senast uppdaterad: 2023-02-16