Hugo Valentin-föreläsningen 2019: Professor Doris Bergen

Den sjuttonde Hugo Valentin-föreläsningen hölls av professor Doris Bergen, Universitetet i Toronto, den 10 april 2019. Bergen  är författare och redaktör till fem böcker, senast War and Genocide: A Concise History of the Holocaust och Alltag im Holocaust: Jüdisches Leben im Großdeutschen Reich 1941–1945.

Professor Bergens föreläsning spred nytt ljus över tillvaron under Förintelsen genom ett fokus på genus, sex och sexualitet. Dessa teman dyker förvånansvärt ofta upp i mängder av källor, från överlevares vittnesmål och källor som nedtecknades i ghetton till nazisternas dokument. Ett beaktande av genus och sexualitet kan därför öka kunskapen om en rad viktiga aspekter av Förintelsen. Till dessa hör förövarnas bevekelsegrunder för att delta i våldsutövningen, eller hur de judiska offren försökte vidmakthålla en tillstymmelse till gemenskap, familjerelationer och värdighet. 

Doris Bergen är Chancellor Rose and Ray Wolfe Professor of Holocaust Studies vid Historiska institutionen och Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies, University of Toronto. Hon är ledamot i Royal Society of Canada och medlem i den akademiska kommittén vid US Holocaust Memorial Museum i Washington, DC. 

Inledning av Uppsala universitets prorektor Anders Malmborg. Kvällens föreläsare presenterades av Tomislav Dulić, föreståndare för Hugo Valentin-centrum.