Hugo valentin-föreläsningen inställd

2020-03-13

Situationen med Corona-viruset har skapat allt störe umaningar när det gäller arrangerandet av konferenser och möten. Flyg avbryts och fler restriktioner införs för olika typer av sammankomster. Som ett resultat av detta har beslut fattats om att att skjuta upp den 18: e Hugo Valentin-föreläsningen med Dan Stone, som skulle äga rum den 19 mars. Vi är mycket ledsna för de besvär som detta kan ha orsakat och hoppas på din förståelse. Vi kommer att sprida information via hemsidan och sociala media så snart ett nytt datum är fastslaget.