Projekt om "arisering" av judisk egendom beviljat

2019-04-16

De oönskade medborgarna: Förintelsen och ”ariseringen” av judisk egendom I Rumänien och Oberoende staten Kroatien (NDH), 1940–1945

Projektledare: Goran Miljan
Finansiering: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Forskningsinriktning: Förintelsestudier
Projektstart: Den 1 juli 2019

Tvångsöverföringen av judisk egendom till ”ariska” ägare (arisering) var en avgörande aspekt i exkluderingen av judarna från de europeiska samhällena före och under Förintelsen. Samma process förekom i stater som samarbetade med axelmakterna, Rumänien och Oberoende staten Kroatien (NDH) under Andra världskriget. Som aktiva deltagare i Förintelsen medverkade de båda regimerna i det storskaliga berövandet av judiska tillgångar i syfta att omforma samhällena och de föreställda maktstrukturerna genom att distribuera tjänster, företag och fast egendom till den ”dominerande” etniska gruppen.

Projektet undersöker ariseringen som genomfördes i Rumänien och Oberoende staten Kroatien under Andra världskriget på både policy- och handlingsnivå. Genom att fokusera på antisemitism, lagstiftning, byråkrati, tillämpning av policy, och icke-judisk såväl som judiska reaktioner undersöker projektet de ideologiska, politiska och juridiska faktorer som formade ariseringen i de tre urbanområden som hade de största judiska populationerna: Bukarest, Iasi och Czernovitz i Rumänien samt Zagreb, Osijek och Varaždin i NDH. 

Projektet kommer, framförallt genom att visa hur ariseringen av minoriteters tillgångar används i nations- och statsbyggnadssyfte under Andra världskriget, tillhandahålla ett komparativt perspektiv på ariseringen i ovan nämnda axelmakter. Det komparativa perspektivet kommer att komplettera tidigare forskning om dynamiken och de ömsesidiga influenserna mellan fascism, Förintelsen och nationaliserings policys i centrala och sydöstra Sydeuropa. Genom att använda ej tidigare använt arkivmaterial, komparativ metod och ledande forskning om fascism och arisering, kommer projektet inte bara att behandla de strategier som användas för att tillskansa sig judisk egendom utan även judiska och icke-judiska medborgares respons.