Ny gästforskare: Nika Potinkara

2018-11-30

Hugo Valentin-centrum hälsar fil. dr Nika Potinkara, ny gästforskare, varmt välkommen. Nika Potinkaras forskningsexpertis rör särskilt etniska kategoriseringsprocesser. I avhandlingen ”Etnisyyden rakentuminen kahden saamelaismuseon perusnäyttelyissä” (Konstruktionen av etnicitet på permanenta utställningar vid två samiska muséer) undersökte Nika Potinkara de sätt på vilka etniska kategorier och gränser skapades genom museiutställningar.

Vid Hugo Valentin-centrum skall Nika Potinkara undersöka offentlig debatt om etablerandet av vissa nationella minoriteter i Sverige från 1970-talet och framåt. Fokus ligger särskilt på två problemområden: dels den process som kom att leda till att sverigefinnar tillerkändes status som nationell minoritet och dels de försök som gjorts under senare tid i syfte att etablera ytterligare en erkänd minoritet: finlandssvenskar i Sverige. På vilka grunder har människor med finländskt ursprung hävdat sin status som nationell minoritet i Sverige? Vad för sorts motstånd har detta mött? Målet med forskningsprojektet är att bredda diskussionen om den diskursiva konstruktionen av nationella minoriteter och minoriteters rättigheter.