Minneskultur på Balkan: Nytt projekt beviljat av VR

2018-11-22

De senaste årens politiska utveckling har utmanat bilden av EU som en union av stater som delar en rad universella demokratiska värderingar sprungna ur en historia av totalitarism, politisk förtryck och folkmord. Detta är särskilt tydligt på västra Balkan, där intensiva kontroverser om andra världskriget och dess efterdyningar har påverkat såväl sociala som etniska och diplomatiska relationer.

Projektet "Parallella narrativ, konfliktfylld historia: historiebruk om andra världskriget på västra Balkan, 1989–2018" syftar till att analysera minneskulturen kring fascism, kollaboration och kommunism i samband med andra världskriget t i Serbien, Kroatien och Bosnien och Hercegovina sedan kommunismens sammanbrott. Genom att kombinera innehållsanalyser av akademisk kunskapsproduktion, media diskurser, skolböcker och läroplaner med semi-strukturerade intervjuer med lärare och sociala nätverksanalyser, kommer projektet att bryta ny mark i forskningen om minneskultur. Projektet kommer även att skapa en kunskapsbas, som kan användas för att bättre förstå och hantera spänningar mellan européer med ibland motstridiga erfarenheter av och uppfattningar om det förflutna.