Ny postdoktor; Theresa Johnsson

2018-10-02

Postdoktoralt projekt om subalterna perspektiv på romanifolk i Sverige. Hugo Valentin-centrum välkomnar varmt fil. dr Theresa Johnsson, nyanställd postdoktor.  

Theresa Johnssons arbete fokuserar på vardagliga praktiker i relation till frågor om ekonomiska, sociala, rättsliga och andra ojämlikheter mellan människor cirka 1780-1850. En följd härav är ett stort metodologiskt intresse för arkiv och källor, samt för för möjligheterna att närma sig en svårtillgänglig historisk vardag som också inkluderar obesuttna och andra oprivilegierade grupper. 

I sitt projekt vid Hugo Valentin-centrum länkar Theresa Johnsson samman subaltern historieskrivning med arkiv och källor i syfte att spåra och studera romanifolkens vardagsliv i Sverige cirka 1780-1840.  Medan det är välkänt att viljan att kontrollera så kallade ”zigenare” satt mängder av avtryck i västeuropeisk lagstiftning från medeltiden och framåt, finns få komparativa studier med fokus på romanifolkens socialhistoria före sent 1800-tal. Den övergripande målsättningen med projektet är dels att problematisera olika former av historiska tystnader, dels att bredda och fördjupa förståelsen av romanifolkens långa historia i de nordiska länderna.