Pontus Rudberg ny docent

2023-05-30

Vi kan med glädje meddela att vår medarbetare Pontus Rudberg antogs som docent vid Uppsala Universitet idag. Hjärtliga gratulationer Pontus!

Rudbergs forskning har främst handlat om svenska svar på andra världskriget och Förintelsen. Hans doktorsavhandling, som fokuserade på judisk flyktinghjälp och hjälparbete, publicerades som en monografi, The Swedish Jews and the Holocaust (Routledge 2017). Rudberg har sedan dess varit gästforskare vid University of Oxfords Changing Character of War Programme och post-doc forskarstipendiat vid Hugo Valentin-centrum där han medredigerade volymen Early Holocaust Memory in Sweden: Archives, Memories, and Reflections (Palgrave 2021). Från 2019 till 2021 ledde han den svenska delen av Yerusha, ett initiativ från Rothschild Foundation i Europa för att skapa en online-plattform för källor till judisk historia. Med en bakgrund som museiintendent har han även arbetat som utställningsplanerare och rådgivare till Judiska museet i Stockholm. Rudberg är för närvarande anställd som forskare vid Hugo Valentin-centrum, där han leder ett forskningsprojekt om rehabilitering av förintelseöverlevande i Sverige under de närmaste efterkrigsåren, finansierat av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet). Han har publicerat ett flertal artiklar och bokkapitel om relaterade ämnen.