Den tjugonde Hugo Valentin-föresläsningen: Johann Chapoutot

2023-10-06

Den 7 November kommer professor Johann Chapoutot att hålla den tjugonde Hugo Valentin-föreläsningen, med titeln What is National Socialism? Meanings and Norms of a Modern Dystopia, i Universitetshuset, sal IV, kl. 17.15.

Professor Chapoutot kommer under föreläsningen att belysa hur en djupare kunskap om nationalsocialismens normsystem kan möjliggöra en djupare förståelse för nazismens förföriska dragningskraft, såväl i 1930- och 40-talens Tyskland som i våra dagar. Läs mer här.