Hongye Bai och Santiago López Rodríguez får forskningsanslag från Riksbankens Jubileumsfond

2022-11-01

Det är med stor glädje vi kan meddela att våra kollegor Hongye Bai och Santiago López Rodríguez har fått forskningsanslag från Riksbankens Jubileumsfond för sina respektive projekt ”Improvisation och hopp för att möta assimilation: Mongoliska identiteter i ett Kina i förändring” och ” Bevittna Förintelsen: Spanien och Portugal under andra världskriget”.

Hongye Bai undersöker i sitt projekt de mongoliska språkliga och kulturella aktiviteterna som anordnas av mongoliska intelligentsiagrupper – inklusive mongoliska taltävlingar, onlineaktiviteter för diktrecitation, veckovisa diskussioner på mongoliska bokklubbar och kulturella fördjupningsturer i pastorala regioner. Kinas ideologiska förvandling från en multietnisk nation till en enad kinesisk stat som i huvudsak består av ett folk som talar ett språk (mandarin) har lett till en betydande förändring av etnisk politik under de senaste åren. Införandet av assimileringsinriktad etnisk politik för gränsregioner har börjat utgöra ett allvarligt hot mot upprätthållandet av minoritetsspråk, kulturer och identiteter, inklusive mongolernas språk i Inre Mongoliet – en etnisk minoritetsregion i norra Kina. Detta projekt bidrar till vår förståelse av inhemsk kunskapsproduktionsprocess och identitetsprestanda i samband med kinesiskt nationsbygge såväl som de skiftande relationerna mellan stat och minoritet samt centrum och periferi. Läs mer om Hongyes projekt här.

Santiago López Rodríguez kommer i sitt projekt att analysera dokument från de politiska och diplomatiska representanter som var ansvariga för att ge order och utfärda visum och memoarer och vittnesmål från de flyktingar som tvingades ge sig ut på en resa genom Pyrenéerna. Medan den iberiska halvön var ett av de bästa sätten att fly Europa under kriget, har förhållandet mellan detta områdes diktatoriska regimer och Förintelsen gått obemärkt förbi. Detta projekt syftar till att analysera förändringarna i flyktingpolitiken som genomfördes av Spanien och Portugal under andra världskriget och ge mer insikt i de humanitära organisationernas roll i båda länderna, samt fördjupa och ge nya perspektiv på de neutrala staternas responser i samband med andra världskriget. Läs mer om Santiagos projekt här.