Högre seminariet, historia: Michael Ottos slutseminarium. Preliminär avhandlingstitel: ”The Mental Urbanisation of Early Medieval Scandiavia, c. 800-1250”