GaW-seminarium: Arbete och hälsa

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng1-1060
  • Föreläsare: Anton Runesson, Stockholms universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Anton Runesson (SU) lägger fram texten ”De tidigmoderna hushållens hälsobegrepp”. Seminariedeltagare kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) från 19/5 för att rekvirera texten.