Högre seminariet, historia: Samuel Marknäs ventilerar ett avsnitt från sin kommande avhandling Mare liberum and the golden mine: anglo-dutch relations, the fisheries, and the struggle for maritime supremacy

Samuel Marknäs, doktorand vid Cambridge University, ventilerar ett avsnitt från sin kommande avhandling "Mare liberum and the golden mine: anglo-dutch relations, the fisheries, and the struggle for maritime supremacy."