Högre seminariet, historia: Robin Engblom ventilerar ett avhandlingsavsnitt