Högre seminariet, historia: Mia Löwengart ventilerar konferenspappret: ”Svensk-judiskt herrgårdsliv i olika historiska tidsskeden och olika geografiska miljöer – ett konferenspaper om ett pågående forskningsprojekt”.