GaW-seminarium: Frågelistor visavi verbdata som källor till jordbruksarbete

  • Datum: –10.00
  • Plats: Engelska parken Eng22-1008 (samma byggnad som Humanistiska teatern)
  • Föreläsare: Linnea Henningsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Linnea Henningsson lägger fram ett artikelutkast med titeln ”Genus och arbete på åker och äng under 1700- och 1800-talen – en jämförelse av källmaterial”. Seminariedeltagare kan mejla Linnea (linnea.henningsson@hist.uu.se) från 25/5 för att rekvirera texten.