Högre seminariet, Historia: Fastigheten som en ekonomisk resurs i den tidigmoderna staden

Jenny Grandin ventilerar avhandlingsavsnittet Fastigheten som en ekonomisk resurs i den tidigmoderna staden