Nazism: Utopia of Life, Dystopia of Death

  • Datum: –11.00
  • Plats: Online Lecture (pre-registration through event@hist.uu.se)
  • Föreläsare: Johann Chapoutot (Professor of Modern History at the Sorbonne Université)
  • Arrangör: Hugo Valentin Centrum, Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Tomislav Dulic
  • Föreläsning