The National Defense Education Act in Dialoge

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Hugo Valentinrummet, Eng4-1020
  • Föreläsare: Jim Porter
  • Arrangör: Historiska institutionen/Hugo Valentin centrum
  • Kontaktperson: Pontus Rudberg
  • Seminarium

Chapter 5 from book manuscript-in-progress.

(Changed from November 18 to November 30.)