Uppsala seminarium i Social Historia (USSH): Nöd i Norden: kontakter och kontraster mellan Västerbotten och Österbotten under 1860-talets misär

  • Datum: –16.00
  • Plats: via zoom https://uu-se.zoom.us/j/65237804869
  • Föreläsare: Henrik Forsberg, postdoktor Umeå universitet
  • Arrangör: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Seminarium

Henrik Forsberg om Nöd i Norden: kontakter och kontraster mellan Västerbotten och Österbotten under 1860-talets misär.