GaW-seminariet, Historia: Suppliker i fokus

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng2-0027
  • Föreläsare: Örjan Kardell
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work, Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Örjan Kardell lägger fram ett artikelutkast på grundval av suppliker från allmogen vilka är ställda till landshövdingeämbetet i Örebro län, 1720–1800.

Seminariedeltagare kan mejla Örjan (orjan.kardell@hist.uu.se) från 10/12 för att rekvirera texten.