Högre seminariet, historia: Ritualiserad tid i senmedeltida svenska krönikor

Christian Hohenthal ventilerar avhandlingsavsnittet Ritualiserad tid i senmedeltida svenska krönikor