Hugo Valentin-föreläsningen 2020-2021

  • Datum: –18.30
  • Plats: Webinarium
  • Föreläsare: Dan Stone, professor i modern historia och föreståndare för Holocaust Research Institute at Royal Holloway, University of London.
  • Webbsida
  • Arrangör: Hugo Valentin-centrum
  • Kontaktperson: Tomislav Dulic
  • Telefon: tomislav.dulic@valentin.uu.se
  • Föreläsning

Årets Hugo Valentin-föreläsning har rubriken "Unaccompanied Children The Child Search Branch of the International" och kommer att hållas av Dan Stone, professor i modern historia och föreståndare för Holocaust Research Institute vid Royal Holloway, University of London.

Professor Stone kommer att uppmärksamma de många ”ensamma barn” som FN mötte i det ockuperade Tyskland, som var många fler än väntat. Föreläsningens fokus rör det arbete som utfördes av särskilda efterforskningsteam för att lokalisera och ta hand om dessa barn. I den mån det gick återfördes barnen till sina hemländer. Om det inte var möjligt riktades arbetet istället in på att försöka hitta nya hem åt dem. Förutom att berätta om hur teamens jobbade tar Dan Stone även upp några konkreta exempel med ensamma barn. Han belyser särskilt det politiskt och emotionellt svåra arbete som utfördes, samt hur vissa barn försökte använda systemet till sin egen fördel.

Anmäl dig till Hugo Valentin-föreläsningen 2020-2021