Högre seminariet: Karin Nilsdotter, Sara Olofsdotter och Torsvi kyrka – något om skånska krigets finansiärer. Skjuts fram

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68166770531
  • Föreläsare: Christopher Pihl
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Christopher Pihl ventilerar texten Karin Nilsdotter, Sara Olofsdotter och Torsvi kyrka – något om skånska krigets finansiärer
Seminariespråk svenska och engelska