GaW-seminarium: Grosshandlande hustrur, döttrar och änkor

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng22-0025 (vid Humanistiska teatern)
  • Föreläsare: Christine Bladh (prof. em. Södertörns högskola)
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and Work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Christine Blad presenterar sin bok Hennes snilles styrka: Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750-1820. Boken finns i fulltext på http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1193036/FULLTEXT01.pdf. Läs gärna slutkapitlet (s 145-162) inför seminariet.