GaW-seminarium: Genusrelationer i den tidiga arbetarrörelsen

Anne Berg (EDU) lägger fram ett artikelutkast med titeln "Gendered democratic experiences". Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Anne (anne.berg at edu.uu.se) för att få texten.