GaW-seminarium: Vedens väg i Västmanland

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken sal Eng22-1009 (vid Humanistiska teatern)
  • Föreläsare: Alexander Engström och Örjan Kardell
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and Work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Alexander Engström och Örjan Kardell lägger fram ett utkast till anslagsansökan med titeln "Brännvedens roll i Sverige 1620-1850". Texten tillgängliggörs på institutionens internwebb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Örjan (orjan.kardell at hist.uu.se) för att få texten.