Uppsala Multiethnic Papers

Serieredaktör: Tomislav Dulić

ISSN: 0281-448X

This academic series is published and distributed by The Hugo Valentin Centre, Uppsala University (from Jan. 2010; before that by the Centre for Multiethnic Research) | Order information | Contributions to this series are peer-reviewed.
 

55. Johan Gärdebo, May-Britt Öhman & Hiroshi Maruyama, red., Re:Mindings. Co-Constituting Indigenous / Academic / Artistic Knowledges. 2014.
54. Helmut Müssener & Per , red., Språket, makten och härligheten. Fem föreläsningar. 2011.
53. Helmut Müssener, red., Judarna i Sverige – en minoritets historia. Fyra föreläsningar. 2011.
52. Sven Gustavsson, Standard Language Differentiation in Bosnia and Herzegovina. Grammars, Language Textbooks, Readers. 2009.
51. Helmut Müssener & Per Jegebäck, eds., Rasen och vetenskapen. 2009.
50. Ulla Börestam, Satu Gröndahl & Boglárka Straszer, eds., Revitalisera mera! En artikelsamling om den språkliga mångfalden i Norden tillägnad Leena Huss. 2008.
49. Tomislav Dulić, Roland Kostić, Ivana Macek & Jasenka Trtak, eds., Balkan Currents. Essays in Honour of Kjell Magnusson. 2005.
48. Harald Runblom och Andrzej Nils Uggla, eds., Polen och Sverige 1919–1999. 2005.
47. Jasenka Trtak, Framing Identities. Images of Us and Them in Two Serbian Novels. 2003.
46. Lars Wendelius, Den dubbla identiteten. Immigrant- och minoritetslitteratur på svenska 1970-2000. 2002.
45. Satu Gröndahl, ed., Litteraturens gränsland. Invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv. 2002.
44. Harald Runblom, ed., Migrants and the Homeland. Images, Symbols, and Realities. 2000.
43. Elzbieta Swejkowska-Olsson & Michal Bron, eds., Allvarlig debatt och rolig lek. En festskrift tillägnad Andrzej Nils Uggla. 2000.
42. Dag Blanck, Per Jegebäck et al., eds., Migration och mångfald. Essäer om kulturkontakt och minoritetsfrågor tillägnade Harald Runblom. 1999.
41. Masoud Kamali, Distorted Integration. Clientization of Immigrants in Sweden. 1997. 2nd Ed. 2005. With a New Preface.
40. Andrzej Nils Uggla, I nordlig hamn. Polacker i Sverige under andra världskriget. 1997.
39. M. M. Jocelyne Fernandez & Raimo Raag, eds., Contacts de langues et de cultures dans l'aire baltique. Contacts of Languages and Cultures in the Baltic Area: Mélanges offerts á Fanny de Sivers. 1996.
38. Leena Huss, ed., Många vägar till tvåspråkighet. Föredrag från ett forskarseminarium vid Göteborgs universitet den 21-22 oktober 1994. 1996.
37. María Luján Leiva, Latinoamericanos en Suecia. Una historia narrada por artistas y escritores. 1997.
36. Kjell Magnusson, Midhat Medić & Harald Runblom, eds., Krig, exil, återvändande. Den bosniska konflikten och flyktingproblematiken. 1996.
35. Sven Gustavsson & Ingvar Svanberg, eds., Bosnier. En flyktinggrupp i Sverige och dess bakgrund. 1995.
34. Sven Gustavsson & Harald Runblom, eds., Language, Minority, Migration. Yearbook 1994/1995 from the Centre for Multiethnic Research. 1995.
33. Tamás Stark, Hungary's Human Losses in World War II. With an Introduction by Karl Molin: The Raoul Wallenberg Archive at Uppsala University. 1995.
32. Karin Borevi & Ingvar Svanberg, eds., Multiethnic Studies. Report on Research and Other Activities from the Centre for Multiethnic Research. 1994.
31. Henrik Román, En invandrarpolitisk oppositionell. Debattören David Schwarz syn på svensk invandrarpolitik åren 1964-1993. 1994.
30. Tordis Dahllöf, Antipodenses? Un estudio acerca de la Identidad australiana. 1993.
29. Ingmar Söhrman, Ethnic Pluralism in Spain. 1993.
28. Karin Borevi & Ingvar Svanberg, eds., Ethnic Life and Minority Cultures. 1992. (Out of sale.)
27. Ingrid Lundberg & Ingvar Svanberg, Kulu. Utvandrarbygd i Turkiet. 1992.
26. Anders Berge, Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flyktingarna under andra världskriget. 1992.
25. Ingvar Svanberg, ed., Ethnicity, Minorities and Cultural Encounters. 1991. (Out of sale.)
23. Ingrid Lundberg & Ingvar Svanberg, Turkish Associations in Metropolitan Stockholm. 1991.
22. Bahdi Ecer, I fikonträdets skugga. Ett syrianskt utvandrarepos. Med efterskrift av Carl-Martin Edsman. 1991. (Out of sale.)
21. Dag Blanck & Harald Runblom, eds., Swedish Life in American Cities. 1991.
20. Lars Wendelius, Kulturliv i ett svenskamerikanskt lokalsamhälle. Rockford, Illinois. 1990.
19. Nils-Erik Hansegård, Den norrbottensfinska språkfrågan. En återblick på halvspråkighetsdebatten. 1990.
18. Ingmar Söhrman, Sverige och de romanska kulturerna. 1989.
17. Kjell Magnusson, Jugoslaver i Sverige. Invandrare och identitet i ett kultursociologiskt perspektiv. (Diss.) 1989. (Out of sale.)
16. Eric De Geer, Göteborgs invandrargeografi: De utländska medborgarnas regionala fördelning. 1989.
15. Jarmo Lainio, Spoken Finnish in Urban Sweden. (Diss.) 1989.
14. Ingvar Svanberg, The Altaic-Speakers of China. Numbers and Distribution. 1988.
13. Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, eds., Multiethnic Studies in Uppsala. Essays Presented in Honour of Sven Gustavsson, June 1, 1988. 1988. (Out of sale.)
12. Raimo Raag & Harald Runblom, eds., Estländare i Sverige. Historia, språk, kultur. 1988.
11. Ingvar Svanberg, Adam Heymowski & Kerstin Ankert, eds., I samhällets utkanter. Om "tattare" i Sverige. 1987. (Out of sale.)
10. Uno Holmberg, Lapparnas religion. Med inledning och kommentar av Leif Lindin, Håkan Rydving & Ingvar Svanberg. 1987.
9. Aläqa Tayyä Gäbrä Maryam, History of the People of Ethiopia, trans. Grover Hudson & Tekeste Negash. 2nd print. 1988.
8. Mattias Tydén, Svensk antisemitism 1880-1930. 1986. (Out of sale.)
7. Harald Runblom & Dag Blanck, eds., Scandinavia Overseas. Patterns of Cultural Transformation in North America and Australia. 2nd print. 1990.
6. Sven Gustavsson & Ingvar Svanberg, Jugoslavien i april 1984. Rapport från en multietnisk resa. 1986.
5. Tordis Dahllöf, Identitet och antipod. En studie i australiensisk identitetsdebatt. 4th print. 1991.
4. Ingvar Svanberg, Invandrare från Turkiet. Etnisk och sociokulturell variation. 2nd print. 1988.
3. Ingvar Svanberg & Eva-Charlotte Ekström, Mongolica Suecana. A Bibliography of Swedish Books and Articles on Mongolia. 2nd print. 1988.
2. Kjell Magnusson, Migration, nation, kultur. En bibliografi över invandrar- och minoritetsfrågor med Jugoslavien som exempel. 1984. (Out of sale.)
1. Multiethnic Research at the Faculty of Arts, Uppsala University. 1984. (Out of sale.)