Multiethnica

Multiethnica är en tvärvetenskaplig tidskrift med fokus på teman relaterade till etnicitet. Tidskriften grundades 1987 och har sedan dess utgjort en uppskattad publikation med en bred läsekrets och stor spridning också utanför forskarsamhället.

Tidskriften har både temainriktade nummer och sådana med mer ämnesöverskridande karaktär. Fokus ligger på nordiska förhållanden, men vi publicerar även artiklar med vidare internationella perspektiv. Redaktionsrådets medlemmar representerar olika discipliner, men vi anlitar även en bred referensgrupp som består av både nordiska och internationella experter. Alla artiklar är refereegranskade och publiceras i första hand på svenska eller engelska.

Kontakta gärna redaktören eller redaktionsrådet om du är intresserad av att publicera en artikel i Multiethnica. Du kan även prenumerera på tidskriften kostnadsfritt genom att anmäla ditt intresse till redaktören (klicka på bilden ovan för att ladda ner senaste numret i pdf-format).

Författarinstruktioner:  

Redaktör: Satu Gröndahl
Ansvarig utgivare: Tomislav Dulić

Kontakt: multiethnica@valentin.uu.se

Redaktionsråd:

Ida Ohlsson Al Fakir, Carl Henrik Carlsson, Satu Gröndahl, Johannes Heuman

Referensgrupp 2018-2019:

Heidi Grönstrand, Stockholms universitet/Åbo universitet
Christhard Hoffman, Universitetet i Bergen
Leena Huss, Uppsala universitet
Don Kulick, Uppsala universitet
Marianne Liliequist, Umeå universitet
Norma Montesino, Socialhögskolan vid Lunds universitet
Helmut Müssener, Uppsala universitet
Henrik Rosengren, Lunds universitet
Tommaso Vitale, Sciences Po, Paris, Frankrike