Skrifter

Hugo Valentin-centrum har till uppgift att bedriva, stimulera och initiera forskning vid Uppsala universitet samt informera kring våra ämnesområden, forskningsfrågor och resultat. Vi publicerar forskningsresultat i sju skriftserier och en tidskrift. Utgivningen omfattar vetenskapliga rapporter och böcker som vänder sig till en bredare läsekrets av forskare och allmänt intresserade. 

HVC:s samtliga tryckta skriftserier distribueras idag genom Uppsala universitetsbibliotek. Det gäller både nya titlar och gamla – även volymer publicerade av HVC:s föregångare Centrum för multietnisk forskning och Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord (fram till 2009). Serien Digitala skrifter från Hugo Valentin-centrum publiceras endast genom Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Volymer ur alla serier utom Digitala skrifter kan beställas från:

Acta Universitatis Upsaliensis
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
SE-751 20 Uppsala
SWEDEN

E-post: acta@ub.uu.se