Forskning

Vi har en bred, tvärvetenskaplig och internationellt förankrad forskningsprofil med fokus på minoritetsstudier och etniska relationer, samt Förintelse- och folkmordsstudier. Forskningen bedrivs inom såväl nordiska som vidare internationella perspektiv.

Senast uppdaterad: 2022-12-19