Högre seminariet, historia: Björn Holm presenterar ett avhandlingsavsnitt. Titel anges senare.