Högre seminariet, historia: presentation av forskning