Högre seminariet, historia: vi läser och diskuterar artikeln Helge Jordheim, "Natural histories for the Anthropocene: Koselleck's theories and the possibility of a history of lifetimes" ur History and Theory 61:3 (2022) tillgänglig via UBB

Vi läser och diskuterar artikeln Helge Jordheim, "Natural histories for the Anthropocene: Koselleck's theories and the possibility of a history of lifetimes" ur History and Theory 61:3 (2022) tillgänglig via UBB