Högre seminariet, historia: Matthaios Amanatiadis presenterar ett avhandlingsavsnitt