Högre seminariet, historia: ett avhandlingsavsnitt Cancelled