Högre seminariet, historia: Begravningar i senmedeltida svenska krönikor