GaW-seminarium: Förfalskarna

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken sal Eng/2-1025
  • Lecturer: Prof Kirsi Vainio-Korhonen (Helsingfors) med forskargrupp
  • Website
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Prof Kirsi Vainio-Korhonen (Helsingfors) med forskargrupp presenterar projektet ”Förfalskarna – de lägre ståndens kontakter med skriftkulturen i början av 1800-talet” (https://sites.utu.fi/forfalskarna/). Seminariet innefattar följande presentationer: Fil.dr Mikael Korhonen, ”Åbo hovrätts arkiv och databasen Förfalskarna”; FM Josefine Sjöberg, ”Förfalskningsbrott som kunskapsfenomen under första hälften av 1800-talets Finland”; Fil.dr Mari Välimäki, ”Mobilitet och dokumentförfalskningar under början av 1800-talet”. 
Inför seminariet kan man gärna läsa artikeln ”FALSKA PRÄSTBEVIS, ORLOVSSEDLAR OCH SEDELMYNT: Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft” av M. Korhonen och J. Sjöberg (under utgivning i Historisk Tidskrift för Finland 2022).

Seminariedeltagare kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) från 5/9 för att rekvirera texten.