Högre seminariet, historia: Planeringsseminarium

13.15 till 14., planering av höstens seminarieverksamhet.
14 till 15, föredrag av professor Viorel Panaite, universitetet i Bukarest och gäst vid Historiska institutionen:
"French Diplomacy, Merchants and Islamic Law in the Ottoman Mediterranean around 1600. The Evidence of a Turkish Manuscript from Bibliothèque Nationale de France"