Högre seminariet, Historia: Heléne Lööw presenterar forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, Mikael Alm inleder en diskussion om internationella utbyten

Heléne Lööw presenterar forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, Mikael Alm inleder en diskussion om internationella utbyten