Högre seminariet, Historia: Mimmi Cambladh presenterar sin avhandlingsplan När makten bygger vägar - infrastrukturprojekt på 1600-talet

Mimmi Cambladh presenterar sin avhandlingsplan När makten bygger vägar - infrastrukturprojekt på 1600-talet