GaW-seminariet, Historia: Suppliker i fokus

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng2-0027
  • Lecturer: Örjan Kardell
  • Website
  • Organiser: Gender and work, Historiska institutionen
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Örjan Kardell lägger fram ett artikelutkast på grundval av suppliker från allmogen vilka är ställda till landshövdingeämbetet i Örebro län, 1720–1800.

Seminariedeltagare kan mejla Örjan (orjan.kardell@hist.uu.se) från 10/12 för att rekvirera texten.