GaW-seminariet, Historia: Nippersömmerskor i 1700-talets Stockholm

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng2-0027
  • Lecturer: Cecilia Candréus (textilvetenskap)
  • Website
  • Organiser: Gender and work, Historiska institutionen
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Cecilia Candréus lägger fram ett artikelutkast med titeln ”Performing needlework as a profession - The life and work of three women in 18th century Stockholm”.

Seminariedeltagare kan mejla Cecilia (cecilia.candreus@konstvet.uu.se) från 19/11 för att rekvirera texten.