Högre seminariet, Historia: ett avhandlingsavsnitt

Carolina Menker ventilerar ett avhandlingsavsnitt